Emilia 3

Förskolan har plats för 52 barn, fördelat på tre grupper.

Vi har tre avdelningar; Röd med 14 ettåringar, Gul med 17 två och treåringar och Grön med 21 fyra och femåringar. Varje avdelning har tre pedagoger på heltid; totalt sex förskollärare och tre barnskötare. Vi har en kock som lagar all mat från grunden, och bakar bröd regelbundet.

Vi har gemensam öppning och stängning, så på morgon och kväll har vi en gemensam grupp.
Eftersom en öppnar och en stänger är vi alla på plats mellan klockan 8.00 – 15.30 .Detta gör att vi kan organisera och ta vara på tiden bättre, och på så sätt få mer tid för dokumentation, planering och reflektion som i sin tur leder till mer kvalitet för barnen.

Vi har också till gång till Anna, vår pedagogista som arbetar 60% på Emilia AB. Hon har pedagogisk torsdag och andra möten där vi reflekterar och diskuterar verksamheten utifrån våra styrdokument.
Varje arbetslag får också handledning av Anne-Christine Söderström, Utvecklingspedagogerna AB.

Vi äter alla måltider tillsammans i matsalen och på Lilla torget, och alla pedagoger har gemensamt ansvar för alla barn. Vi ville förstärka den känslan för vårt gemensamma hus genom att alla går in genom samma dörr; till VÅR förskola!