Emilia 3

Förskolan har plats för 54 barn, fördelat på tre grupper.

Vi har tre avdelningar; Röd med 15 ettåringar, Gul med 17 två och treåringar och Grön med 21 fyra och femåringar. Varje avdelning har tre pedagoger på heltid; totalt sex förskollärare och tre barnskötare. Vi har en kock som lagar all mat från grunden, och bakar bröd regelbundet.

Vi har gemensam öppning och stängning, så på morgon och kväll har vi en gemensam grupp.
Eftersom en öppnar och en stänger är vi alla på plats mellan klockan 8.00 – 15.30. Detta gör att vi kan organisera och ta vara på tiden bättre, och på så sätt få mer tid för dokumentation, planering och reflektion som i sin tur leder till mer kvalitet för barnen.

Utevistelsen är en viktig del av vår verksamhet och vi försöker erbjuda liknande material ute som vi har inne, bygg, lägenhet, ateljé, etc.
Här sker även många fina möten mellan barnen från alla avdelningar. Här skapas en viktig del av Emilia samhörigheten.

Vi har också tillgång till Maria, vår pedagogista. (se ”Vad är Reggio Emilia?)

Vi äter alla måltider tillsammans i matsalen och på Lilla torget, och alla pedagoger har gemensamt ansvar för alla barn. Vi ville förstärka den känslan för vårt gemensamma hus genom att alla går in genom samma dörr; till VÅR förskola!

Emilia 3