Emilia Öst

Förskolan, Öst, har plats för 84 barn och 15 pedagoger. Vi har en otraditionell organisation, vilket innebär att vi har ett gemensamt ansvar för alla barn.

Vi har fem avdelningar; Paletten med 1-åringar, Röd med 2-åringar, på Gul har vi 3 – åringar, på Blå finns 4-åringar och i den Gröna gruppen går våra äldsta barn. Förskolan öppnas varje dag kl 07:00 av en pedagog från Paletten och vår kokerska, Sophie. De övriga pedagogernas arbetstid är förlagda under dagen fram till kl 17:00 utefter hur barntätheten ser ut på respektive avdelning.
Utöver vår kokerska finns en matsalstjänst på 75% som hjälper till att hålla ordning i matsalen samt har som uppgift att göra barnen mer delaktiga i skötseln av matsalen.

Dagen startar med frukost kl 8:00 och 9:00 startar verksamheten och då delas barnen oftast upp i mindre grupper utefter intresse och antal. (se ”Vad är Reggio Emilia”)
Utevistelsen är en viktig del av vår verksamhet och vi försöker erbjuda liknande material ute som vi har inne, bygg, utekök, ateljé, etc.
Här sker även många fina möten mellan barnen från alla avdelningar. Här skapas en viktig del av Emilia samhörigheten.

11.30 bjuder Sophie på lunch och då äter vi alla tillsammans blandat ute i matsalen. Det är endast de yngsta barnen (paletten) som äter på sin avdelning.
Efter lunch vilar alla barn på olika sätt och på eftermiddagen fortsätter vi att arbeta projekterande och aktiviteter fram till ca 16-tiden då vi rundar av och samlas ute eller inne för att avsluta dagen tillsammans.

Vår organisation gör att vi får loss mycket tid till planering, dokumentation och reflektion; vilket i sin tur leder till att vi kan ge mer kvalitet tillbaka till barnen.

EmiliaOst