Förskolorna

Förskolan Emilia AB är en fristående förskola i Västerås, den startade 1994 som en liten enhet med plats för 30 barn...
Läs mer

Vad är Reggio Emilia?

Det är inte en pedagogik utan ett förhållningssätt. Alltså ett sätt att förhålla sig till kunskap, lärande, inställning till livet...
Läs mer