Förskolorna

Förskolan Emilia AB är en fristående förskola i Västerås, den startade 1994 som en liten enhet med plats för 30 barn, men har utökats under åren till tre enheter med plats för totalt 180 barn. Den 1 december 2018 sålde vi dock Emilia Väst på Morkullegatan och har alltså idag Emilia Öst och Emilia 3; totalt 134 platser.
Förskolan drivs som ett aktiebolag och finansieras med kommunala medel. Om ni vill ställa ert barn i kö ska ni anmäla detta på kommunens hemsida www.vasteras.se och välja någon av våra enheter. Vi får då alla uppgifter via länk och kan placera barn genom denna.

Våra öppettider är 7.00-17.00.

Vi är mycket inspirerade av det förhållningssätt som arbetats fram på de kommunala förskolorna i Reggio Emilia, Italien. Se mer på ”Vad är Reggio Emilia?”
All personal får regelbunden fortbildning genom vår pedagogista och genom vårt samarbete med Reggio Emilia Institutet i Stockholm.

Förskolan Emilia är ett företag – men två enheter. Vi har personalmöten och stängningsdagar gemensamt; vi delar samma synsätt och arbetar alla utifrån vår gemensamma lokala arbetsplan.
Carina Kandell är VD, Sandra Kandell Rektor och Maria Ekman Löwdin är pedagogista.