10

Förskolorna

Förskolan Emilia AB är en fristående förskola i Västerås, den startade 1994 som en liten enhet med plats för 30 barn...
Läs mer

7

Vad är Reggio Emilia?

Det är inte en pedagogik utan ett förhållningssätt. Alltså ett sätt att förhålla sig till kunskap, lärande, inställning till livet...
Läs mer