leker-med-parlor

Förskolorna

Förskolan Emilia AB är en fristående förskola i Västerås, den startade 1994 som en liten enhet med plats för 30 barn, men har utökats under åren till tre enheter med plats för totalt 180 barn. Mer om ...

Läs mer

leker-utomhus

Vad är Reggio Emilia?

Det är inte en pedagogik utan ett förhållningssätt. Alltså ett sätt att förhålla sig till kunskap, lärande, inställning till livet, i mötet med andra; en filosofi med humanistisk grund. Det är vikti...

Läs mer