Förskolorna

Förskolan Emilia AB är en fristående förskola i Västerås, den startade 1994 som en liten enhet med plats för 30 barn, men har utökats under åren till tre enheter med plats för totalt 180 barn. Mer om detta kan du läsa under ”Om Emilia AB”. Förskolan drivs som ett aktiebolag och finansieras med kommunala medel. Om ni vill ställa ert barn i kö ska ni anmäla detta på kommunens hemsida www.vasteras.se och välja någon av våra enheter. Vi får då alla uppgifter via länk och kan placera barn genom denna.

Våra öppettider är 7.00-17.00.

Vi är mycket inspirerade av det förhållningssätt som arbetats fram på de kommunala förskolorna i Reggio Emilia, Italien. Se mer på ”Vad är Reggio Emilia?”
All personal får pedagogisk handledning 1 gång/månad och vi har även tillgång till en pedagogista tre dagar/vecka.

Vi samarbetar med Reggio Emilia Institutet i Stockholm, där Carina och Anna (pedagogistan) är delägare/medlem i den ekonomiska föreningen, samt styrelsemedlem i aktiebolaget.
Förskolan Emilia är ett företag – men tre enheter. Vi har alla personalmöten gemensamt, vi delar samma synsätt och arbetar efter vår gemensamma lokala arbetsplan.