Om Emilia AB

Jag är förskollärare, och har arbetat på de kommunala förskolorna i Västerås mellan 1970 -1991. Åren 1991-1993 arbetade jag som barnavårdslärare på Vårdgymnasiet. Ett av de program jag undervisade i handlade om alternativ pedagogik; och det var där jag kom i kontakt med Reggio Emiliafilosofin. Ju mer jag läste och undervisade, ju mer fascinerad blev jag. Äntligen kände jag mig ”hemma”!

Under åren 1991-1994 hade vi borgerlig majoritet i Västerås, och de öppnade möjligheten att få starta ”privata” förskolor. Jag ansökte våren 1993 om att få starta en förskola som skulle vara genomsyrad av inspirationen från de kommunala förskolorna i Reggio Emilia. Efter att ha fått klartecken från kommunen satte jag igång. I januari 1994 startades det som idag heter Emilia Väst. Vi började med 30 barn och 6 pedagoger, och tillsammans kom vi att ägna mycket tid åt att försöka förstå vad detta kunde vara för oss.

 

Vad vill vi med verksamheten?
Vilken barnsyn har vi?
Hur ser vi på lärande?

 

Det var mycket att diskutera och analysera, samtidigt som intresset från andra föräldrar – och kön till förskolan – växte. I april 1995 startade vi en till avdelning, och i september 1996 ännu en. Nu hade personalgruppen växt från 6 till 14, och vi kände att vi behövde formulera oss; lever vi de värden vi förespråkar? Vi arbetade mycket för att hitta TID att reflektera, vi gjorde en hel del omorganisationer, vi jobbade mycket med tankar om vår miljö. Det började komma in en hel del förfrågningar från andra sidan staden; föräldrar som önskade att vi skulle öppna en förskola på öster.

Jag hade ju drömt om att få starta med att bygga en förskola – helt med utgångspunkt ifrån denna inspiration. Vi hade ju insett hur viktig miljön är – och hur den också hänger ihop med den organisation vi ville ha. Jag kontaktade Stadsbyggnadskontoret för att se över möjligheten; och helt plötsligt befann vi oss i ett nytt skede; byggandet av Förskolan Emilia Öst. Vi ritade den utifrån vår idé om organisation för demokrati i en projektgrupp tillsammans med arkitekten Helmut Peterle och den stod klar den 1 augusti 2000.

2009 fick jag i uppdrag av Reggio Emilia Institutet uppdraget att leda ett projekt om ”Morgondagens förskola”. Den består av två arkitekter, en designer och tre av oss medlemmar i Institutet. Mitt första uppdrag var att jämföra hur det är att arbeta Reggio Emilia-inspirerat in förskola som är byggd utifrån förhållningssättet och en som inte är det. Ju mer jag tittade -ju mer skillnader såg jag. Pedagoger, barn och föräldrar på Emilia Öst har bättre förutsättningar; bland annat för att  för att skapa delaktighet och samverkan, och därför valde jag att försöka bygga om Emilia Väst. Det tog tre år och många möten med bostadsrättsföreningen (och ritningar från arkitekten) innan jag insåg att den bästa lösningen var att dela upp förskolan. Halva delen av förskolan lades ner, och i februari 2012 köpte jag ”Tandläkarhuset” på Hammarbacksvägen och byggde om det totalt; vi sparade bara fasaden! I augusti 2012 öppnades så Förskolan Emilia 3. Fastigheten heter ”Stjärnhimlen 3″ och det är vår tredje förskola- valet blev enkelt!

Idag har Emilia AB 168 barn, en pedagogista på 60%, tre kockar,två matsalstjänster, en chef, tjugotvå förskollärare och sju barnskötare.Vi har en gemensam arbetsplan med samma värdegrund – men olika sätt att organisera arbetet beroende på att husen ser olika ut.