Emilia Väst

Förskolan har plats för 52 barn, fördelat på tre grupper.

Vi har tre avdelningar; Röd med 14 ettåringar, Gul med 17 två och treåringar och Grön med 21 fyra och femåringar. Varje avdelning har tre pedagoger på heltid; totalt sex förskollärare och tre barnskötare. Vi har en kock som lagar all mat från grunden, och bakar det mesta av vårt bröd.

Vi har gemensam öppning och stängning, så på morgon och kväll har vi en gemensam grupp.
Eftersom en öppnar och en stänger är vi alla på plats mellan klockan 8.00 – 15.30 .Detta gör att vi kan organisera och ta vara på tiden bättre, och på så sätt få mer tid för dokumentation, planering och reflektion som i sin tur leder till mer kvalitet för barnen.

Vi har också till gång till Anna, vår pedagogista som arbetar 60% på Emilia AB.Varje arbetslag får handledning av Anne-Christine Söderström, Utvecklingspedagogerna AB.